РЕЄСТР ТУРАГЕНТІВ

Згідно з постановою КМУ про внесення змін до ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності від 22.05.2019 №420 на даній сторінці доступна інформація:

>>>>>туристичних агентів, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації комплексу туристичних послуг, розробленого туроператором (повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я (за наявності), по батькові фізичної особи - підприємця, термін дії агентського договору, реквізити установи, яка надала гарантію банку або іншої кредитної установи) ;

>>>>>діючі договори на туристичне обслуговування, укладені безпосередньо туроператором і / або через туристичних агентів, із зазначенням країни тимчасового перебування.

 

 

Дана інформація оновлюється не пізніше робочого дня, наступного за днем ​​укладення агентського договору або договору на туристичне обслуговування.


 

 

Перелік туристичних агенцій  ТОВ "МIБС ГРУП" >>> 

 

 

Будемо на зв'язку